Jesteśmy za wolną i suwerenną Polską, powrotem do normalnego życia, wolnością osobistą i prywatnością życia osobistego,  rozwojem polskiej gospodarki, nauki i kultury, kompetentnym rządem, zastąpieniem technologii 5G inną, bezpieczną technologią, zdrową żywnością wolną od GMO, ochroną zdrowia zorientowaną dla pacjenta, państwem przyjaznym dla obywateli.

Program ruchu WOLNE WYBORY wynika logicznie z celów

WOLNE WYBORY = W + W = Wolność osobista + Wolność Polski 

Naszym celemi są więc: WOLNOŚĆ OSOBISTA I WOLNOŚĆ (SUWERENNOŚĆ) POLSKI.

 

Z WOLNOŚCI OSOBISTEJ każdego z nas wynikają następujące postulaty programowe WW:

– styl życia każdej Polki i Polaka jest ich własną sprawą;

– każdy może w sposób nieskrępowany wypowiadać swoją opinię;

– wychowanie dzieci jest sprawą rodziców i winno być wolne od treści ideologicznych;

– obronie podlegają symbole państwowe oraz symbole wiary chrześcijańskiej i innych religii;

– karę można ponieść wyłącznie za wyrządzoną innym krzywdę i tę krzywdę trzeba udowodnić;

– państwo nie może ograniczyć wolności osobistej obywateli nawet w sytuacjach kryzysowych.

 

Z SUWERENNOŚCI POLSKI wynikają następujące postulaty programowe WW:

– obrona i rozwój polskiej przedsiębiorczości;

– rozwój spółdzielczości i polskich sieci handlowych;

– obrona i właściwe użycie polskich zasobów naturalnych, w tym węgla;

– obrona polskiej ziemi przed wyprzedażą i rozwój polskiego rolnictwa w oparciu o indywidualne gospodarstwa rodzinne dla produkcji zdrowej żywności;

– oparcie systemu ochrony zdrowia o nadrzędny postulat służenia pacjentowi i wykluczenie wpływu obcych koncernów farmaceutycznych na lekarzy;

– oparcie systemu edukacji o programy szkolne zawierające treści patriotyczne, broniące przed współczesną dezinformacją i deprawacją ideologiczną oraz podkreślające wyrobienia sprawności i umiejętności u ucznia;

– odbudowanie autorytetu nauki przez popieranie polskiej, oryginalnej myśli naukowej oraz możliwości jej praktycznego wdrożenia, wzmocnienie niezależności uczelni, oraz nastawienie na całościowe i humanistyczne wykształcenie na poziomie wyższym;

– prowadzenie realistycznej polityki zagranicznej kierującej się interesem narodowym Polski;

– odbudowa polskich sił zbrojnych w oparciu o polski przemysł obronny i powszechne szkolenia wojskowe dla młodzieży przewidziane na okres pięciu miesięcy;

– obrona chrześcijaństwa i działanie na rzecz wiary katolickiej, jako czynnika cywilizacyjnego wspomagającego Polskę od ponad tysiąca lat oraz zagwarantowanie pełnej tolerancji religijnej;

– budowa pozycji Polski jako lidera wśród państw Europy środkowo-wschodniej oraz znaczącej pozycji Polski w świecie.

Ten progam ramowy będzie przedmiotem otwartej dyskusji i będzie uszczegółowiany. Każdy członek WW może wnieść wkład w budowę coraz lepszego programu.