Dlaczego warto nas wesprzeć?

 • Jesteśmy organizacją społeczną, która działa dla Wolności.
 • Dla podnoszenie jakości rządzenia szukamy prawdziwych elit.
 • Działamy nie dla naszego EGO,  ale na rzecz Dobra Wspólnego.
 • Promujemy zasadę zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.
 • Popieramy polskiego przedsiębiorcę, polski przemysł i polskie rolnictwo, a nie interesy obce.
 • Dążymy do udziału w życiu publicznym metodami demokratycznymi za pomocą wolnych wyborów.
 • Chcemy wprowadzić referenda dla kluczowych decyzji w państwie oraz zwiększyć partycypację obywatelską.
 • Dbamy o jakości edukacji oraz o wzmocnienie znaczenia myśli i kultury polskiej w życiu społecznym.
 • Działamy na rzecz rozwoju nauki, polskiej myśli technicznej i innowacyjności.
 • Naszym celem jest zdrowie pacjenta, a nie zysk firm farmaceutycznych.
 • Zabiegamy o ochronę przyrody oraz o nasze środowisko naturalne.
 • Prowadzimy politykę prorodzinną i przyszłość widzimy w rodzinie.
 • Ważne są dla nas nasz język, historia, tradycja i ciągłość pokoleń.
 • Planujemy bezpieczną i zrównoważoną politykę zagraniczną.
 • Naszym celem jest Polska wolna, bezpieczna i zamożna.                                                     

Finansujemy się sami, dzięki wpłatom naszych członków i sympatyków. 

Dzięki Tobie zmienimy Polskę!

Zapraszamy do wpłat na konto “Stowarzyszenie Wolne Wybory” w PKO Bank Polski:

Numer rachunku: 22 1020 1390 0000 6902 0670 9689

Bardzo dziękujemy!