POPARCIE DLA NASZYCH SENATORÓW KW NORMALNY KRAJ

Celem ruchu „Wolne Wybory” jest Wolność (osobista) + Wolność (Polski). Drogą do Wolności jest wymiana władzy na prawdziwe polskie elity, na ludzi uczciwych, odważnych (w głoszeniu prawdy), niezłomnych (w sytuacji nacisków i prób korupcji), mądrych (inteligentnych, dobrze wykształconych). Jest ku temu dobra okazja jaką są wybory.

Weszliśmy w porozumienie z zarejestrowanym komitetem wyborczym „Normalny Kraj”. Prosimy o pomoc w zbieraniu głosów poparcia w wyborach do Sejmu i Senatu. Przesyłam wzór listy SEJM Komitet Wyborczy NORMALNY KRAJ oraz karty naszych kandydatów do Senatu: prof. HANNA MARIA KOWALSKA-STUS (Oświęcim OW nr 30), prof. JERZY  PISAREK (Warszawa OW nr 42), prof.  JAKUB ZDZISŁAW LICHAŃSKI (Warszawa OW nr 45), TADEUSZ STRZĘPEK (Puławy OW nr 14) i prof. WŁODZIMIERZ KORAB-KARPOWICZ (Bielsko-Biała nr 78). Kandydatami do Senatu z startującymi z innych komitetów wyborczych, którym także udzielamy wsparcia są dr LUCYNA MICHALINA KULIŃSKA (Kraków nr 33) oraz prof. MIROSŁAW PIOTROWSKI (Lublin nr 16).

Uwaga: A. podpisy poparcia listy kandydatów na posłów zbiera się w danym okręgu poselskim (w tym gdzie się mieszka); B. podpisy poparcia dla senatorów zbiera się tylko w danym okręgu senatorskim (tam gdzie kandyduje dany senator). Wykaz okręgów jest na stronie www: Okręgi wyborcze do Sejmu; Okręgi wyborcze do Senatu.

Bardzo prosimy o wydrukowanie odpowiednich Kart i zebranie podpisów wśród rodziny, znajomych i w pracy. Gdyby każdy z nas zebrał ok. 20 podpisów było by idealnie. Ważna jest, aby czytelne i dokładne wypełnić Karty zgodne z instrukcją – wyraźnie PESEL i prawidłowy kod pocztowy.

Wypełnione Karty prosimy wysłać zwykłą pocztą (nie poleconą)  maksymalnie do dnia 29.08.2023 r (poniedziałek) na adres:

Wybory – ZPP

Skryt. Poczt. Nr 8

00-001 Warszawa

„Normalny Kraj” jest wartościową organizacją, którą mogę polecić. Wspólnym wysiłkiem przywrócimy nasz kraj do normalności.

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

Pozdrawiam,

Włodzimierz Korab-Karpowicz,  Przewodniczący „Wolne Wybory”