25 czerwca 2022 odbyło się w Warszawie spotkanie Wolnych Wyborów, Konfederacji Korony Polskiej i innych organizacji, którego rezultatem było podpisanie wspólnego Oświadczenia na temat pokoju na Ukrainie. Odbyła się na ten temat konferencja prasowa oraz spotkanie w Sejmie. Wieczorem treść Oświadczenia została przedstawiona na demonstracji pokojowej. Treść Oświadczenia oraz linkiContinue Reading

Pokój na Ukrainie. Wolne Wybory nawołują do opamiętania i natychmiastowego zatrzymania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Wojna to codzienna utrata życia. Codziennie giną w niej ludzie, zupełnie niepotrzebnie, gdyż Ukraina nie ma szansy na wygranie wojny i powinna jak najszybciej szukać kompromisu. Im dłużej trwa konflikt, tym więcej ofiar po obu stronach iContinue Reading

  Czy konflikt światowy? czy jest szansa na pokój? – prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz. 8.04.2022. Wywiad NTV przeprowadził Janusz Zagórski. https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/czy-konflikt-swiatowy-czy-jest-szansa-na-pokoj-prof-wlodzimierz-korab-karpowicz/Continue Reading

Stowarzyszenie „Wolne Wybory” i inne organizacje skierowały Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie przygotowywanego obecnie traktatu WHO. Sygnatariusze piszą, że jego podpisanie i ratyfikacja oznaczać będzie, że „na jego mocy nastąpi stopniowe przeniesienie decyzyjności o prowadzeniu polityki zdrowotnej z poziomu rządów krajowych na niewybieralneContinue Reading

Dnia 12 marca 2022 odbyły się spotkania w Szczecinie i Stargardzie, które zorganizowała koordynator Urszula Bagdzińska. Na spotkaniu w Szczecinie prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz, przewodniczący Wolne Wybory, wystąpił razem z panią prof. n. med. Krystyną Lisiecką-Opalko, która była sygnatariuszem wszystkich słynnych trzech apeli w sprawie koronawirusa. Nagrania ze spotkań dostępne sąContinue Reading

Szansa na naszą wolność to zbudowanie silnego ruchu wolnościowego i znalezienie wśród nas najlepszych, najbardziej wartościowych ludzi dla pełnienia funkcji publicznych. Dlatego Wolne Wybory nawołują do aktywności i są otwarte jest na współpracę z innymi organizacjami. Polecamy wideo: https://www.youtube.com/watch?v=NEJZxbfiilMContinue Reading

Dziel i rządź to stara metoda zdobywania władzy. Okazuje się dosyć skuteczna. Gdyby rozpisano dzisiaj wybory wygrałyby te same partie, które rządzą nami dziś. Chociaż wzrosła świadomość społeczna, to w ciągu roku nie wyłonił się żaden silny ruch wolnościowy w Polsce. Wszyscy plotkują o wszystkich i się ciągle dzielą. SzansaContinue Reading

Wolne Wybory stają w obronie naszej Wolności osobistej oraz Wolności naszego kraju. Dlatego zdecydowanie przeciwstawiamy się każdej próbie przekształcenia Polski w kraj totalitarny i zależny od interesów obcych, a taką próbą jest rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórychContinue Reading

W dniach 2-3 października 2021 r. dr Zbigniew Hałat i prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz odwiedzili wspólnie Bielsko-Białą, Łodygowice k. Bielska-Białej, Tarnobrzeg i Jasło. Wszędzie zostali powitani przez tłumnie zgromadzoną publiczność. W salach brakowało zazwyczaj miejsc. Mówili o odwadze jaka potrzebna jest dla naszej Wolności oraz o negatywnych konsekwencjach jakie związane sąContinue Reading

Popieramy inicjatywę Fundacji Rzecznik Praw Rodziców i zbieramy podpisy pod projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Celem jest wpłynięcie na ustawodawcę i wykluczenie zdalnego nauczania z normalnych zajęć szkolnych oraz jego ograniczenie do kształcenia ustawicznego realizowanego w formach pozaszkolnych i nauczania indywidualnego. Pełna informacja na stronie: Zbiórka podpisów      DrukiContinue Reading