JAK ODZYSKAĆ WOLNOŚĆ?

Prof. W. Korab-Karpowicz Wywiad

https://www.youtube.com/watch?v=9GX-LEJHV9U

Należy doprowadzić do wymiany obecnych elit politycznych: na osoby wartościowe — przedstawicieli polskiej patriotycznej inteligencji — na ludzi wartościowych: uczciwych, odważnych, niezłomnych (nieprzekupnych), mądrych (odpowiednio wykształconych do wykonywanych funkcji) broniących polskiej racji stanu. To jest klucz do pozytywnej zmiany w Polsce. W tym celu należy stworzyć silny ruch społeczny Wolne Wybory oraz utworzyć komitet wyborczy Wiara, Ojczyzna, Wolność, który byłby komitetem wspólnym dla wszystkich chętnych dla współdziałania ugrupowań wolnościowych oraz stanowiłby alternatywę dla komitetów partii politycznych.  Jako kandydatów do sejmu należy zaproponować przedstawicieli patriotycznej polskiej inteligencji. Tych trzeba między nami znaleźć i ich wypromować. Zapraszam do współdziałania: wiaraojczyna@gmail.com www.wolnewybory.org