JAK ODZYSKAĆ WOLNOŚĆ?

Prof. W. Korab-Karpowicz. Wywiad wRealu24 w dniu 9 sierpnia 2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=9GX-LEJHV9U

Należy doprowadzić do wymiany elit politycznych: na przedstawicieli patriotycznej inteligencji służących Polsce – na ludzi wartościowych: uczciwych, odważnych, niezłomnych (nieprzekupnych), mądrych (odpowiednio wykształconych do wykonywanych funkcji) broniących polskiej racji stanu. To jest klucz do zmiany pozytywnej w Polsce.

W tym celu należy stworzyć silny ruch społeczny Wolne Wybory oraz utworzyć komitet wyborczy Wiara, Ojczyzna, Wolność, który byłby komitetem wspólnym dla wszystkich chętnych dla współdziałania ugrupowań wolnościowych oraz stanowiłby alternatywę dla komitetów partii politycznych.  Jako kandydatów do sejmu należy zaproponować przedstawicieli patriotycznej polskiej inteligencji. Tych trzeba między nami znaleźć i ich wypromować. Zapraszam do współdziałania: wiaraojczyna@gmail.com www.wolnewybory.org