NASI SENATOROWIE

Wymieńmy Posłów i Senatorów w Polsce na ludzi wartościowych: uczciwych, odważnych (w głoszeniu prawdy), niezłomnych (w sytuacji nacisków i prób korupcji), mądrych (dobrze wykształconych), na prawdziwych przedstawicieli polskiej inteligencji — budzących autorytet i rozpoznawalnych publicznie. Zbliżają się wybory i jest doskonała okazja. Wolne Wybory przygotowują kandydatów na Senatorów. Część z nich to sygnatariusze naszych wcześniejszych apeli naukowców i lekarzy, którzy dzisiaj są często prześladowani za głoszenie prawdy i tracą pracę. Uhonorujmy ich za odwagę, mądrość i niezłomność. Potrzeba dla nich zorganizować komitety wyborcze po 30 osób. Potrzebne są też finanse. Propozycję osób wartościowych na senatorów, wraz z krótką biografią osoby i wymienienie jej zasług, można zgłaszać na adres mailowy senatorww@gmail.com Pod ten sam adres można wysyłać propozycje zorganizowania Komitetu Wyborczego Wyborców oraz propozycje indywidualnej pomocy. Wszystkie osoby życzliwe prosimy o wparcie za pomocą zrzutki lub bezpośrednio na konto.

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y