UHONORUJMY DRA ZBIGNIEWA MARTYKĘ

Uhonorujmy dra nauk medycznych Zbigniewa Martyki, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, sygnatariusza naszych Apeli naukowców i lekarzy w sprawie pandemii koronawirusa.

Dr Martyka wcześnie zauważył nieprawidłowości związane z pandemią. W wywiadzie z czerwca 2020 mówi: To że WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, ogłosiła stan pandemii, wynika z tego, że „WHO zmieniło kryterium rozpoznania pandemii, za co zresztą była krytykowana. 4 czerwca 2010 r. na łamach brytyjskiego czasopisma medycznego „BMJ” oraz na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) niemal równocześnie opublikowano bardzo krytyczne, względem WHO, raporty związane z ogłoszeniem pandemii grypy H1N1, zwanej świńską. Głównym oskarżeniem, jakie znaleźć możemy w raportach na www.nature.com, jest informacja o tym, że pandemii grypy nie było wcale i została ona ogłoszona na potrzeby koncernów farmaceutycznych. W raportach można też wyczytać o tym, że w grupie, która w 2004 r. przygotowywała dokument w sprawie stosowania szczepionek i środków przeciwwirusowych pracowało trzech naukowców, którzy otrzymywali wypłaty od firm farmaceutycznych”.

Podobnie jak wobec innych lekarze, którzy w Apelach naukowców i lekarzy przestrzegali przed niebezpieczeństwem szczepień, a także katastrofalnym skutkiem lockdownu dla gospodarki, edukacji i innych dziedzin życia społecznego, wobec dr Maryki toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Zakończyło się odebraniem uczciwemu i mądremu lekarzowi, cenionemu przez pacjentów, prawa wykonywania zawodu na jeden rok.

Ruch Wolne Wybory dziękuje panu dr. Zbigniewowi Martyce za niezłomną postawę. Postawa w obronie prawdy oraz dobra pacjenta zasługuje na najwyższy honor. W czasach kiedy prawda oraz inne wartości są deptane i to u nas w Polsce, można powiedzieć tylko jedno słowo dość! Prawo do wypowiedzenie tego słowa ma w szczególności pokolenie Solidarności, do którego należy dr Martyka, bo przecież nie po to z pragnienia wolności narodziła się Solidarność abyśmy ponownie żyli w państwie totalitarnym, w którym tłumi się wolność wypowiedzi i blokuje się głosy autorytetów, jakim w dziedzinie medycznej jest dr Martyka, by uciszyć niewygodną opinię. 
 
O wolność musimy starać się ponownie, a kluczem do wolności jest dobra organizacja. Tylko zbudowanie silnej organizacji wolnościowej, w oparciu o osoby wartościowe (uczciwe, odważne, niezłomne, mądre), może doprowadzić sytuację w Polsce do poprawy. Poniżej jest trójkąt sukcesu dla realizacji celów jakimi są nasza Wolność (osobista) i Wolność (Polski).
Brońmy wolności i ludzi odważnych, którzy nie boją się mówić prawdy.