O NASZĄ WOLNOŚĆ. APEL W SPRAWIE TRAKTATU WHO.

Stowarzyszenie „Wolne Wybory” i inne organizacje skierowały Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie przygotowywanego obecnie traktatu WHO. Sygnatariusze piszą, że jego podpisanie i ratyfikacja oznaczać będzie, że „na jego mocy nastąpi stopniowe przeniesienie decyzyjności o prowadzeniu polityki zdrowotnej z poziomu rządów krajowych na niewybieralne i niedemokratycznie globalne gremia, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia”. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest już dziś w znacznym stopniu finansowana z funduszy prywatnych wielkich fundacji i globalnych fundacji, które jak utrzymują sygnatariusze, mogą być bardziej zainteresowane w zyskach z masowych szczepień i sprzedażą artykułów medycznych niż zdrowiem pacjenta. Stwarza to groźbę konfliktu interesów i nadużyć. Konsekwencją ratyfikacji planowanego traktatu byłoby „pozbawienie polskich władz i polskiego systemu prawnego możliwości zajmowania stanowiska wobec decyzji WHO o obowiązku szczepiennym, stosowaniu pewnych leków (z obowiązkiem ich wykupienia), wprowadzaniu obostrzeń typu „lockdown” czy wdrożeniu polityki segregacyjnej. Te decyzje były by nam z góry arbitralnie narzucane”.  

Wśród sygnatariuszy Apelu są koordynatorzy Wolnych Wyborów z różnych miast oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Naukowców i Lekarzy. Dla jego społecznego poparcia prosimy o podpisywanie petycji online. Pełny tekst poniżej:

O naszą wolność. Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie traktatu WHO.

Informację o Apelu opublikował też portal Nasza Polska.

O naszą wolność. Wolne Wybory apelują o nieratyfikowanie traktatu WHO