NASZE ZDROWIE. POLSKA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ. NASZE SPOTKANIA.

Dnia 12 marca 2022 odbyły się spotkania w Szczecinie i Stargardzie, które zorganizowała koordynator Urszula Bagdzińska. Na spotkaniu w Szczecinie prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz, przewodniczący Wolne Wybory, wystąpił razem z panią prof. n. med. Krystyną Lisiecką-Opalko, która była sygnatariuszem wszystkich słynnych trzech apeli w sprawie koronawirusa. Nagrania ze spotkań dostępne są w Wolne Wybory TV. Patrz zdjęcia i linki poniżej:

Nasze zdrowie. Lekarz ubezwłasnowolniony. Prof W Korab-Karpowicz i Prof Krystyna Lisiecka-Opalko

Odwaga jest drogą ku wolności. Polska zasługuje na więcej. Prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz