DEKALOG DOBREGO POLAKA na FORUM NOWEJ POLSKI

Jako alternatywę do Forum Ekonomicznego w Karpaczu, środowiska niezależne zorganizowały Forum Nowej Polski. Pomysłodawcą Forum jest Janusz Zagórski, który prowadzi internetową telewizję NTV i organizuje e-parlament. I Forum Nowej Polski otworzył prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz wystąpieniem pt. W obronie cywilizacji: – jak zatrzymać katastrofę ludzką i cywilizacyjną. W swoim wystąpieniu przedstawił Dekalog Dobrego Polaka.

Dekalog Dobrego Polaka

Podczas gdy inne narody i państwa kierują się swoim interesem i wolą panowania, Polska kieruje się wartościami. Polska nie ma stałych wrogów i przyjaciół, lecz stałe, odwieczne wartości, których broni. Są to prawda, dobro, piękno, wolność oraz miłość.

  1. Każdy Polak staje w obronie prawdy i wolności w życiu publicznym.
  2. Wolność osobista i suwerenność Państwa Polskiego to nadrzędne cele dla wszystkich Polaków oraz wszystkich, którzy identyfikują się z Polską.
  3. W dążeniu do prawdy, Polak nie boi się dyskutować w sposób rzetelny i otwarty nawet trudnych tematów bieżących i historycznych oraz broni honoru i dobrego imienia Polski.
  4. Poczucie piękna wyrabia w Polakach szacunek dla języka ojczystego, dbałość o piękną mowę, kształtowane pięknych obyczajów, a także dążenie do moralne pięknego czynu.
  5. Każdy Polak stara się być elegancki i honorowy, świadomy swojej godności jako osoby, najlepszych polskich tradycji oraz wartości państwa jakim jest Polska.
  6. Podstawą wychowania i tożsamości wszystkich Polaków jest polska tradycyjna rodzina, w której przechowywane i przekazywane są dla potomności polskie odwieczne wartości.
  7. Największą wartością jest dla Polaków miłość, która kształtuje ich wzajemną życzliwość, szacunek dla wiedzy i talentu osób wybitnych oraz pomoc i poparcie jakie sobie udzielają.
  8. Wszyscy Polacy żyją w poczuciu jedności i przyjaźni opartej o wspólną historię i tożsamość, tworząc jedną wielką polską rodzinę oraz wspierają najwartościowszych i najwybitniejszych spośród siebie, których sukces, motywowany dobrem wspólnym, staje się sukcesem ogółu.
  9. Nadrzędnym dążeniem dla każdego Polaka jest dobro wspólne, jakim jest zamożna, bezpieczna, silna i w pełni niepodległa Polska, i to w oparciu o to wspólne dobro realizuje się dobro indywidualne każdej z polskich rodzin i każdej z jednostek.
  10. W poczuciu więzi z innymi ludźmi, Polacy dzielą się swoimi odwiecznymi wartościami, stając zawsze po stronie prawdy, dobra, piękna, wolności i miłości, i w ten sposób przyczyniają się do dobrobytu i doskonałości całej ludzkości.

Dekalog został przygotowany przez prof. Korab-Karpowicza na międzynarodową konferencję pt. „Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju – W ochronie dobrego imienia Polski i Polaków”, zorganizowaną w Warszawie w dniach 3-5.09.2021przez Stowarzyszenie Republika Polonia oraz odczytany na I Forum Nowej Polski, Karpacz, 7.09.2021.