Rada Inicjatyw Polonijnych konferencja o szczepieniach

W spotkaniu – debacie o charakterze naukowo-publicystycznym w dniu 31 stycznia 2021 udział wzięli:

  • dr Włodzimierz Bodnar – lekarz,
  • dr Jerzy Milewski – lekarz,
  • dr Marek Błażejak – lekarz Niemcy,
  • prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz – Wolne Wybory,
  • inż. Krzysztof Tytko – ekspert, audytor OKOPZN,
  • Romuald Starosielec – Jedność Narodu,
  • Jan Rybski – Jedność Narodu,
  • Ewa Paradzińska KUKIZ15, OKOPZN.

 

Debata Rady Inicjatyw Polsko Polonijnych: Szczepionka – czy to właściwa strategia na COVID-19 ? [KONFERENCJA]