Trzeci Apel Naukowców i Lekarzy

TRZECI APEL NAUKOWCÓW I LEKARZY
„O wolną debatę o COVID-19 i obronę Polski przed interesami koncernów medycznych”
W poniedziałek Stowarzyszenie „Wolne Wybory” wysłało do władz Trzeci Apel. Tekst opublikował tygodnik Do Rzeczy (patrz link poniżej). Tym razem redakcja dyplomatycznie nie zamieściła jednak nazwisk sygnatariuszy pod Apelem.
Dziękujemy Redakcji za wsparcie. Dziękujemy też wszystkim sygnatariuszom, którzy poparli trzeci Apel, a także sygnatariuszom poprzednich apeli, za nasz wspólny wkład w dążeniu do prawdy i obrony wolności słowa.

Zapraszam do współdziałania w ramach Wolne Wybory. Chcemy zmienić to co się obecnie dzieje w Polsce. Twórzmy grupy i odziały oraz budujmy silną organizację.