Oświadczenie ruchu Wolne Wybory w sprawie ustawy 1449

Wolne Wybory stają w obronie naszej Wolności osobistej oraz Wolności naszego kraju. Dlatego zdecydowanie przeciwstawiamy się każdej próbie przekształcenia Polski w kraj totalitarny i zależny od interesów obcych, a taką próbą jest rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw – ustawa nr 1449.

Pomimo głosów krytycznych niezależnych naukowców i lekarzy oraz tak wielu dowodów na to, że przymuszanie nas do szczepień przeciw COVID-19 oraz utrzymywanie w kraju stanu nienormalności do niczego nie prowadzi poza chorobami psychicznymi, zwiększenia liczby samobójstw, bankructw firm prywatnych, gwałtownego wzrostu inflacji, załamania się funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz innych negatywnych skutków, rząd jak ślepiec brnie dalej w ślepy zaułek obostrzeń kowidowych. Kolejnym krokiem ma być ustawa 1449, która legalizuje reżim sanitarny, a faktycznie ustrój totalitarny w Polsce.

Wolne Wybory zdecydowanie się przeciwstawiają takim pomysłom przeciwko wolności osobistej wynikającej z projektu tej ustawy jak: (1) 30 dniowa kwarantanna, która nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, a jest formą przymusowego więzienia; (2) poddawania obywateli kontroli inspektorom sanitarnym, którzy podobnie do oprawców będą zyskiwać uprawnienia panów naszego życia i śmierci; (3) przygotowania gruntu do powszechnych i obowiązkowych szczepień, co do których jedyne to jest pewne, że są eksperymentem medycznym i źródłem zysku dla zagranicznych korporacji farmaceutycznych.

Drogą do poradzenia sobie z COVID jest nasza naturalna odporność oraz naturalna odporność zbiorowa. Szczepienia, których długofalowych skutków, z uwagi na eksperymentalny charakter szczepionek, jeszcze nie znamy, powinny być proponowane jedynie osobom starszym z chorobami współistniejącymi, a więc będących w grupie zagrożonej. Postulowanie szczepień i stosowanie obostrzeń w stosunku do ludzi młodych i zdrowych nie ma żadnego uzasadnienia, a wręcz jest szkodliwe dla nich samych oraz dla mechanizmu wytwarzania się naturalnej odporności zbiorowej wynikającej z zachowania się chorób wirusowych. A więc ustawa 1449 nie tylko nie poprawi sytuacji epidemiologicznej w Polsce, ale też odbierze nam nasze prawa i wolności. Dlatego jest zła i trzeba się jej zdecydowanie przeciwstawić.

Wolne Wybory apelują ponadto o rozpoczęcie dialogu z niezależnymi naukowcami i lekarzami na temat i choroby spowodowanej różnymi wariantami koronawirusa, i sposobów walki z nią. Wzywamy, aby przede wszystkim przedstawiciele Rady Medycznej przy Premierze RP odważyli się na taki dialog. Jest on konieczny, aby przerwać jednostronny przekaz, który w sprawie COVID jest bez przerwy przekazywany przez główne media i który wpływa negatywnie na stan psychiczny społeczeństwa. Jednocześnie podkreślamy konieczność przyśpieszenia, bez szkody dla metodyki naukowej, prac nad badaniami amantadyny jako jednego z leków ratujących zdrowie oraz innych środków zaradczych.

16 listopada 2021 — Oświadczenie ruchu Wolne Wybory w sprawie ustawy 1449

W imieniu Wolne Wybory i niezależnych naukowców i lekarzy:

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący Wolne Wybory

prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, UW

dr hab. Ryszard Stocki, PSNLiN

dr n. med. Andrzej Żytowski

dr Katarzyna Skubisz

Oświadczenie Wolne Wybory w sprawie ustawy 1449